Excimer LaserExcimer Laser
Excimer laser bugun refraktif cerrahi müdahelelerinin çoğunda kullanılan cihazdır.
Bu müdaheleler: Lasik, P.R.K., Epi-Lasik-Lasek.

Excimer lazer 1987 yılında denenmeye başlandı. Lazerin kendisi soğuk ışın olup korneadan doku kaldırarak yeni şekil verilirken etraf dokulara ısı veya başka bir şekilde zarar vermemektedir.Taşıdığı enerji değdiği noktada hücreler arasındaki bağları gevşeterek bu hücrelerin havaya dağılmasını sağlar ve her bir darbe ulaştığı noktada 0.25 micronluk dou kaldırır.
Kullanılan enerji 193 nanometre dalga boyu ultraviolet (mor ötesi görünmez ışık) ile taşınmaktadır Excimer lazer ile korneanın yüzeyi kırılma kusurunu giderecek şekilde daha dik veya daha yassı olacak şekilde yontulur. Bu olayı kaontakt lensin kornea üzerine yapıştırılmasına benzetebiliriz. 

Excimer lazerin kullanıldığı değişik teknikler vardır:

- Lasik
- PRK
- Epi-Lasik-Lasek