PresbitPresbit (yakın görme problemi)

A. Presbit Şikayet ve Bulgular
Presbit başlayan kişiler okuma gibi yakın işleri yaparken zorluk hissetmeye başlarlar.Yakın nesneler bulanır,yakın iş yaparken zorlanma ve yorgunluk belirir.Diğer bir erken şikayet yakından uzağa geçişte kısa bir süre için uzağın da bulanık olmasıdır.Bunun sebebi yakına uyum için sarfedilen zorlu kasılmanın hemen gevşeyememesidir.Bunu otofokuslu bir kameranın mesafe ayar raylarının kayganlığını kaybetmesine benzetebiliriz.Diğer bir gözlem artık kolların kısa kalmasıdır,çünkü gayrı ihtiyarı yakın nesne uzağa tutularak netleştirilmeye çalışılır. 

B. Presbit Nedenleri
Çocuk ve gençlerde göz içi merceği yumuşaktır ve göz içi bazı kasların kasılması sonucu eğimini değiştirerek kırma kuvvetini arttırabilir ve böylece yakın nesneler net olarak odaklanabilir. Yaşla gittikçe artan şekilde sertleşir ve şekil değiştirme kabiliyetini kaybeder. Bu da yakın odaklanmayı zorlaştırır ve 45 yaş cıvarında düzeltme ihtiyacı gelişir.Bu olgu uzağa hipermetrop olanlarda daha erken miyop olanlarda daha geç veya hiçbir zaman ortaya çıkmayabilir.Buna Presbiyopi denir. 

C. Presbit Tedavi Seçenekleri
-Gözlük
Tek yakın,üstü uzak için numaralı veya 0 ,altı yakın için bifokal(çizgi ile ayrılmış) veya multifokal (görünmeyen geçişli) gözlükler tercih edilebilir. 

-Kontakt Lens
Kontkt lens takanlar tek göze uzak,diğer göze yakın için lens takabilirler.Buna monovizyon denir.İlk günler zorluk çekilse de çok detaylı görme ihtiyacı olmayan kişilerde alıştıktan sonra pratik bir çözümdür. Multifokal lenslerle hasta mutluluk oranı görme açısından çok düşük olduğundan bunlar gelişmedikçe tavsiye etmiyeceğim. Contact lens wearers may opt for either "monovision" or bifocal contact lenses 

-Excimer Lazer
Lasere uygun myoplarda aynı kontakt lenslerde ki gibi monovision teklif edilebilir yani tek gözü uzak için sıfırlamak diğer gözü yakını iyi görebilecek kadar eksik düzeltmek yani biraz myop bırakmak. Lasere uygun belli dereceye kadar hipermetroplarda multifokal laser yani hem uzak hem yakını düzeltme kalıpları denenmektedir, henüz tutarlı, tekrarlanabilen ve optik kaliteyi muhafaza eden sonuçlara ulaşılmış olmamakla birlikte ilerleme kaydedilmektedir.

-Refraktif Lens Değişimi (Presbyopic Lens Exchange/Prelex)
Şeffaf lens değişimi Multifokal Lensler Son yılların belki de en önemli gelişmesi sayılabilir.Zaten 75 yaş üstü toplumun yarıdan fazlası katarakt ameliyatına ihtiyaç duyacaktır. Kişi yakın gözlük takmak istemiyorsa hele bir de zaten uzak için ayrıca ihtiyacı varsa aynen katarakt ameliyatını yapıp uzak yakın sıfırlayan mercek göz içine konabilir ve bir daha gözlüğe ihtiyaç duyulmaz. 

- Skleral expansıon band ve kornea içine yerleştirilen sabit kontakt lensler
- Henüz yeterli tutarlılıkta başarı yakalanamadığı için detaya girilmeyecektir.